Betula humilis
Betula humilis
Betula humilis (brzoza niska)
Betula humilis (brzoza niska)
Betula humilis (brzoza niska)
Betula humilis (brzoza niska)
Betula humilis (brzoza niska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Betula (brzoza)kl 3697
Betula humilis
Gęsty krzew 50-200(300)cm wysokości; gałęzie wzniesione.

space

Liście dłuższe niż szersze, eliptyczne do eliptyczno jajowatych, okrągławe, 15-35mm długości, na ogonkach 2-5(8)mm długości; grubo nieregularnie piłkowane, ząbki ostre; nerwacja wystająca, nerwów bocznych 4-5(6) par.

space

Kwitnienie kwiecień-maj.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.161 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Betula humilis (brzoza niska)
Betula humilis (brzoza niska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Betula humilis (brzoza niska)
Relikt polodowcowy. W Polsce przebiega południowa granica zasięgu tego gatunku. Rośnie na torfowiskach niskich, podmokłych łąkach, w zaroślach wierzbowych; rzadko spotykany.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

🌱 🌸

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wybrane okazy · selected collections

#8
jmak.10_10_21
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/
#3
bl.B35
leg. Barbara Łotocka

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Betula humilis Schrank [🔉 b·tu·la *](pl) brzoza niska
btul(l)a, -ae (lat., subst., f) — w starożytnej łacinie brzoza
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji