takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24]
· ochrona ścisła (1.121); b/wył. gosp. (§8.1); b/wył. zagr. (§8.3); wymaga ochr. czynnej
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1428,407)
· Czerwona Lista — REW–wymarły w stanie dzikim na swoich naturalnych stanowiskach na obszarze Polski
· Czerwona Księga — EW–wymarły w warunkach naturalnych

Marsilea quadrifolia L.

marsylia czterolistna
Marsilia quadrifolia L.
Marsilea quadrifolia
29.05.2005, k. Puław; copyright © by Błażej Gierczyk

cechy charakterystyczne

Bylina wodna o cienkim pełzającym kłaczu.

space

Sporokarpia tworzą się u podstawy ogonka liściowego, w okresie sierpień-październik.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.121 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Marsilea quadrifolia
Na stanowiskach naturalnych wymarła; próba reintrodukcji np. nad Jeziorem Goczałkowickim.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

REW – wymarły w stanie dzikim na swoich naturalnych stanowiskach na obszarze Polski.
Na liście z 2006r. takson miał status — EW – wymarły lub zaginiony na stanowiskach naturalnych
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

właściwości i zastosowanie

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060623.3.bg - Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna); ok. Puław
bg.060623-3
leg. Błażej Gierczyk
/ok. Puław/ #3