atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potentilla heptaphylla L.

pięciornik siedmiolistkowy