atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Colutea orientalis Mill. [🔉 ko·lu·te·a o·ri·en·ta·lis]

moszenki wschodnie
Colutea orientalis (moszenki wschodnie)
12.07.2012, ogród botaniczny Monachium (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Colutea orientalis (moszenki wschodnie)

wymagania i uprawa

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Colutea orientalis Mill. [🔉 ko·lu·te·a o·ri·en·ta·lis](pl) moszenki wschodnie
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)

mieszaniec Colutea orientalis Mill.

Colutea ×media · moszenki pośrednie
kolutea pośrednia, moszeniec pośredni, truszczelina pośrednia
Colutea arborescens × orientalis
takson uprawiany [24]
Colutea arborescens · moszenki południowe
kolutea, moszeniec południowy, truszczelina drzewkowata
takson uprawiany [24]