atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rhinanthus alpinus Baumg.

szelężnik wysokogórski szalężnik nadobny
Alectorolophus alpinus (Baumg.) Stern · Alectorolophus pulcher (Schumach.) Wimm. · Rhinanthus pulcher Schummel
Rhinanthus Rhinanthus Rhinanthus RhinanthusRhinanthusszelężnik większy (Rhinanthus serotinus)szelężnik Borbása (Rhinanthus borbasii)