takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rhinanthus alpinus Baumg.

szelężnik wysokogórski szalężnik nadobny
Alectorolophus alpinus (Baumg.) Stern · Alectorolophus pulcher (Schumach.) Wimm. · Rhinanthus pulcher Schummel