atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Astragalus onobrychis L. [🔉 as·tra·ga·lus *]

traganek długokwiatowy
Astragalus Astragalus Astragalus AstragalusAstragalustraganek wytrzymały (Astragalus frigidus)traganek zwisłokwiatowy (Astragalus penduliflorus)
Astragalus onobrychis
09.07.2007, Kąty II pod Zamościem; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Astragalus onobrychis
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Astragalus (traganek)kl 4785
Byliny albo półkrzewy. Pędy rozesłane lub podnoszące się, (10) 30 – 60 (90) cm wysokości. Łodygi powyginane, w dole często zdrewniałe, w górze zwykle rozgałęzione; szaro przylegająco owłosione włoskami przeważnie dwuramiennymi.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
Kserotermiczne murawy, luźne zarośla, brzegi lasów, przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.