takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Peplis portula L.

bebłek błotny krwawnica bebłek
Lythrum portula (L.) D.A. Webb
na stronie — występowanie · znaleziska