Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
XL
Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
XL
Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
XL
Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rhododendron ferrugineum (różanecznik alpejski)
Gatunek alpejski, znany również od dawna z lokalnego występowania w Karkonoszach, w górnych partiach Sowiej Doliny po polskiej stronie wschodnich Karkonoszy. Był on traktowany jako antropofit. Ostatnie badania wykazały naturalne pochodzenie tego gatunku w Karkonoszach; jest to relikt ostatniego zlodowacenia. [w czekliście 2002 r. podany jako takson uprawiany].

space

wybrane okazy · selected collections

#5
mml.5
leg. Marek Malicki
#4
jmak.10_14_14
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy /

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Czekalski M., 1983 — Różaneczniki. [134]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. [12]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 [71.2]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Sokolov S.Ja., 1960 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.5 [119.5]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. [38]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji