antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· prawdopodobnie kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Bunias orientalis L.

rukiewnik wschodni
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
09.06.2006, okolice Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)

cechy charakterystyczne

Bunias erucago potencjalnie może być do nas zawlekany z południa Europy. Ma dłuższe płatki (7)8-13mm długości. Owoce razem z dzióbkiem 10-12mm długości, podłużnie 4-graniaste, na krawędziach przeważnie z nieregularnym oskrzydleniem, ±nagle zwężone w cienki ±prosty dzióbek (3)4-5mm długości. Szypułki owoców (12)15-35(40)mm długości, zwykle ±prostopadle odstające.
Roślina jednoroczna, dwuletnia albo wieloletnia. Łodyga 25-120(170)cm wysokości, w górze bogato rozgałęziona; z rozproszonymi brodawkowatymi czerwonawymi gruczołkami, poza tym prawie naga, z nielicznymi, przeważnie prostymi, włoskami.

space

Działki (2)3-4mm długości. Płatki (4)5-8mm długości, cytrynowożółte.

space

Kwitnienie maj-sierpień.

występowanie

Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
wystepowanie
o mapie występowania
Najróżniejsze siedliska, przeważnie o charakterze ruderalnym, ale też i chwast polny, na przydrożach, łąkach. Na glebach różnego rodzaju, suchych i wilgotnych, zasobnych w azot.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: Europa południowo-zachodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1858r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne ( i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie ()

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060609.2.am - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); okolice Tych
am.060609-2
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Tych/ #5
znalezisko 00010000.08_10a.jmak - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); ok. Sigmaringen, Niemcy
jmak.08_10a
leg. Jarosław Makowski
/ok. Sigmaringen, Niemcy/ #11
znalezisko 20090405.2.pkob - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); ok. Górzyna, woj. lubuskie
pkob.090405-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 00010000.B45.bl - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
bl.B45
leg. Barbara Łotocka #7

Bunias erucago

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Bunias erucago
Bunias erucago potencjalnie może być do nas zawlekany z południa Europy.

space

Ma dłuższe płatki (7)8-13mm długości.

space

Szypułki owoców (12)15-35(40)mm długości, zwykle ±prostopadle odstające.