atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· prawdopodobnie kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Bunias orientalis L. [🔉 bu·ni·as o·ri·en·ta·lis]

rukiewnik wschodni, (cz) rukevník východní (de) Orientalische Zackenschote
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
09.06.2006, okolice Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Brassicaceae - nie łuszczynykl 2230
Rukiewnik rokietowy (Bunias erucago) potencjalnie może być do nas zawlekany z południa Europy. Ma dłuższe płatki (7) 8 – 13 mm długości. Owoce razem z dzióbkiem 10 – 12 mm długości, podłużnie 4-graniaste, na krawędziach przeważnie z nieregularnym oskrzydleniem, ±nagle zwężone w cienki ±prosty dzióbek (3) 4 – 5 mm długości. Szypułki owoców (12) 15 – 35 (40) mm długości, zwykle ±prostopadle odstające.
Roślina jednoroczna, dwuletnia albo wieloletnia. Łodyga 25 – 120 (170) cm wysokości, w górze bogato rozgałęziona; z rozproszonymi brodawkowatymi czerwonawymi gruczołkami, poza tym prawie naga, z nielicznymi, przeważnie prostymi, włoskami.

space

Działki (2) 3 – 4 mm długości. Płatki (4) 5 – 8 mm długości, cytrynowożółte.

space

Kwitnienie maj – sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Najróżniejsze siedliska, przeważnie o charakterze ruderalnym, ale też i chwast polny, na przydrożach, łąkach. Na glebach różnego rodzaju, suchych i wilgotnych, zasobnych w azot.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: Europa południowo-zachodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1858r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060609.2.am - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); okolice Tych
060609-2
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Tych/ #5
znalezisko 00010000.08_10a.jmak - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); ok. Sigmaringen, Niemcy
08_10a
leg. Jarosław Makowski
/ok. Sigmaringen, Niemcy/ #11
znalezisko 20090405.2.pkob - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); ok. Górzyna, woj. lubuskie
090405-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 00010000.B45.bl - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
B45
leg. Barbara Łotocka #7
znalezisko 20220829.1.pgrz - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); woj. śląskie, Chrzanów, ul. Zielona
220829-1
leg. Piotr Grzegorzek
/woj. śląskie, Chrzanów, ul. Zielona/ #6

Bunias erucago · rukiewnik rokietowy

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
rukiewnik rokietowy (Bunias erucago)
Bunias erucago (rukiewnik rokietowy)
Rukiewnik rokietowy (Bunias erucago) potencjalnie może być do nas zawlekany z południa Europy.

space

Ma dłuższe płatki (7) 8 – 13 mm długości.

space

Szypułki owoców (12) 15 – 35 (40) mm długości, zwykle ±prostopadle odstające.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Bunias orientalis L. [🔉 bu·ni·as o·ri·en·ta·lis](pl) rukiewnik wschodni • (cz) rukevník východní (de) Orientalische Zackenschote
(lat. z gr.) būnias (f), -adis; būnion, -i (n) subst.
słowa obecne w starożytnej łacinie, przyjęte z greki, oznaczające 1) rzepowate warzywa w rodzaju brukwi lub rzepy; 2) inne kapustowate użytkowane jako warzywo liściowe; z praindoeuropejskiego *bū- "nabrzmiewać, puchnąć"
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)