atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· prawdopodobnie kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Bunias orientalis L. [🔉 bu·ni·as o·ri·en·ta·lis]

rukiewnik wschodni, (cz) rukevník východní (de) Orientalische Zackenschote
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
09.06.2006, okolice Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Brassicaceae - nie łuszczynykl 2230
Rukiewnik rokietowy (Bunias erucago) potencjalnie może być do nas zawlekany z południa Europy. Ma dłuższe płatki (7) 8 – 13 mm długości. Owoce razem z dzióbkiem 10 – 12 mm długości, podłużnie 4-graniaste, na krawędziach przeważnie z nieregularnym oskrzydleniem, ±nagle zwężone w cienki ±prosty dzióbek (3) 4 – 5 mm długości. Szypułki owoców (12) 15 – 35 (40) mm długości, zwykle ±prostopadle odstające.
Roślina jednoroczna, dwuletnia albo wieloletnia. Łodyga 25 – 120 (170) cm wysokości, w górze bogato rozgałęziona; z rozproszonymi brodawkowatymi czerwonawymi gruczołkami, poza tym prawie naga, z nielicznymi, przeważnie prostymi, włoskami.

space

Działki (2) 3 – 4 mm długości. Płatki (4) 5 – 8 mm długości, cytrynowożółte.

space

Kwitnienie maj – sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Najróżniejsze siedliska, przeważnie o charakterze ruderalnym, ale też i chwast polny, na przydrożach, łąkach. Na glebach różnego rodzaju, suchych i wilgotnych, zasobnych w azot.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: Europa południowo-zachodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1858r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060609.2.am - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); okolice Tych
060609-2
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Tych/ #5
znalezisko 00010000.08_10a.jmak - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); ok. Sigmaringen, Niemcy
08_10a
leg. Jarosław Makowski
/ok. Sigmaringen, Niemcy/ #11
znalezisko 20090405.2.pkob - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); ok. Górzyna, woj. lubuskie
090405-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 00010000.B45.bl - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
B45
leg. Barbara Łotocka #7

Bunias erucago · rukiewnik rokietowy

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
rukiewnik rokietowy (Bunias erucago)
Bunias erucago (rukiewnik rokietowy)
Rukiewnik rokietowy (Bunias erucago) potencjalnie może być do nas zawlekany z południa Europy.

space

Ma dłuższe płatki (7) 8 – 13 mm długości.

space

Szypułki owoców (12) 15 – 35 (40) mm długości, zwykle ±prostopadle odstające.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Bunias orientalis L. [🔉 bu·ni·as o·ri·en·ta·lis](pl) rukiewnik wschodni • (cz) rukevník východní (de) Orientalische Zackenschote
(lat. z gr.) būnias (f), -adis; būnion, -i (n) subst.
słowa obecne w starożytnej łacinie, przyjęte z greki, oznaczające 1) rzepowate warzywa w rodzaju brukwi lub rzepy; 2) inne kapustowate użytkowane jako warzywo liściowe; z praindoeuropejskiego *bū- "nabrzmiewać, puchnąć"
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)