Lilium martagon (lilia złotogłów)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
XL
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Lilium martagon
rozety liści
Lilium martagon
pokrój, roślina z pąkami kwiatowymi
Lilium martagon (lilia złotogłów)
kwiatostan
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
dojrzewające torebki
Lilium martagon (lilia złotogłów)
owoce
Lilium martagon (lilia złotogłów)
siewki
Lilium martagon (lilia złotogłów)
nasiono

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.246 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Lilium martagon (lilia złotogłów)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lilium martagon (lilia złotogłów)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Nieczęsta. Lasy liściaste, czasem uprawiana.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#5
02 06 09 - 3
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy/
#2
js.060625-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/
#2
js.100406-1
leg. Jacek Soboń
#3
jmak.10_8_47
leg. Jarosław Makowski
/Donautal Niemcy/
#1
anstu.160707-1
leg. Anna Studniarek
/woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Głuszyca, ruiny zamku Rogowiec/
#3
jmak.150000-3
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Lilium martagon (lilia złotogłów)
🌱
wysokość: 0.5 – 1.5 m
kwitnienie: od czerwca do lipca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste
☷ gleba: próchniczna • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Claude Shride’
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

ten gatunek tworzy mieszańca:

drugi rodzic ⇒
Lilium hansonii
lilia Hansona
mieszaniec ⇒
Lilium ×dalhansonii
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Krusze N. red., 1980 — Ogrodnictwo w tabelach. [129]
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 [85.2]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji