atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Euphorbia esula L. [🔉 e͡u·for·bi·a *]

wilczomlecz lancetowaty, ostromlecz lancetowaty
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
pokrój; 23.05.2009, dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
liście łodygowe
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
liście łodygowe
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
cyjacja, liście podpierające
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
cyjacjum, liście podpierające
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
kwiatostany
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
fragment kwiatostanu
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
fragment kwiatostanu

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:wilczomlecze - miodniki rogatekl 1528
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
liść łodygowy
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
Bylina o cienkim, rozgałęzionym kłączu.

space

Liście długie i przy tym wąskie, (30) 40 – 60 (80) mm długości i (2) 3 – 6 (8) mm szerokości; równowąskoodwrotnielancetowate, odwrotnielancetowate lub łopatkowatolancetowate, powyżej połowy, w ±1/3 od wierzchołka, najszersze i następnie wyraźnie zwężające się ku nasadzie; nasada klinowato zwężona i siedząca lub zwężona w króciutki ogonek; wierzchołek tępe lub szpiczasty z krótką ostką; całobrzegie lub często w górze nierówno, drobno, ząbkowany brzeg równy lub pofalowany; nerwy boczne odchodzą od nerwu głównego pod ostrym kątem; ciemnozielone, szarozielone, ±bez połysku, nagie. Dolne liście łodygowe przeważnie ±prostopadle odstające od łodygi, szybko opadające; górne liście łodygowe często uniesione.

space

Cyjacja zebrane na końcu pędu i w pachwinach górnych liści w okółki pozorne, z (5) 10 – 18 (24) promieniami, 2 – 3× widlasto rozgałęzionymi. Liście podpierające cyjacja (górne podsadki) szerokosercowatotrójkątne do nerkowatych (szersze niż dłuższe), krótko zaostrzone lub krótko szpiczaste, całobrzegie, nagie, żółtozielone, podczas owocowania czerwieniejące.

space

Torebki ±kuliste, 2.7 – 3.2 mm długości, nagie, na grzbiecie klap drobno brodawkowane, przy szwach gładkie. Nasiona jajowate, 1.7 – 2.1 mm długości i 1.3 – 1.5 mm grubości, gładkie, jasnobrązowe, w pełni dojrzałe żółtawoszare z brązowymi cętkami.

Kwitnienie od (maja)czerwca do lipca(sierpnia).

zmienność

W obrębie gatunku występuje znaczna zmiennością formy liści w stosunku do typu. Należy w takich wypadkach rozpoznać jakie inne gatunki wilczomleczy rosną w otoczeniu, w szczególności często spotyka się mieszańce Euphorbia ×pseudovirgata (patrz dalej na tej stronie) lub introgresywny wpływ innych pokrewnych gatunków, a w szczególności wilczomlecza lancetowatego (Euphorbia esula).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
Częsty na niżu i pogórzu, wyżej rzadko.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Euphorbia esula ssp. esula · wilczomlecz lancetowaty typowy

takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Rośliny niższe, 25 – 60 cm wysokości. Rosną pojedynczo lub rzadkich grupach. Słabo rozgałęziające się lub wcale. Liście ciemnozielone o płaskim brzegu, wierzchołek tępo zaostrzony.

space

Euphorbia esula ssp. pinifolia

takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Jak wilczomlecz lancetowaty typowy (Euphorbia esula ssp. esula) ale o równowąskolancetowych, węższych liściach ((2) 3 – 4 mm szerokości). Wg [71.3s338] odmiana tak jest bez znaczenia taksonomicznego.

Euphorbia esula ssp. riparia

Tithymalus esula ssp. riparius
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Rośliny wyższe, 70 – 100 (110) cm wysokości. Tworzą zwykle zwarte zarośla. Silnie rozgałęziają się. Liście szarozielone, o pofalowanym brzegu, szersze, odwrotnielancetowate do odwrotniejajowatych, wierzchołek tępy lub krótko szpiczasty.

space

Euphorbia ×pseudovirgata

Euphorbia esula × virgata
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Euphorbia ×pseudovirgata

Euphorbia ×pseudoesula

Euphorbia esula × cyparissias
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Mieszaniec z wilczomleczem sosnką (Euphorbia cyparissias). Wygląd to pełne spektrum pomiędzy gatunkami rodzicielskimi. Daje się oznaczyć w terenie, pod warunkiem stwierdzenia w pobliżu także gatunków rodzicielskich.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090523.2.09 - Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty); dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia
090523-2
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia/ #9
znalezisko 20020505.9.02 - Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty); dolina Odry-Oławy, Siechnice
020505-9
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry-Oławy, Siechnice/ #9
znalezisko 20090516.4.09 - Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty); dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia
090516-4
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia/ #10
znalezisko 20020511.20.02 - Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty); dolina rz. Bystrzyca, Wrocław
020511-20
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzyca, Wrocław/ #5
znalezisko 20020501.1.02 - Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty); Wrocław, os. Nowy Dwór, teren przy rz. Ślęza
020501-1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, os. Nowy Dwór, teren przy rz. Ślęza/ #4
znalezisko 20080622.5.jkr - Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty); pola w pobliżu rez. Wały (Wyż. Miechowska)
080622-5
leg. Jerzy Kruk
/pola w pobliżu rez. Wały (Wyż. Miechowska) / #9

mieszańce Euphorbia esula L.

Euphorbia ×wagneri
Euphorbia lucida × esula
wystepowanie
Euphorbia lucida · wilczomlecz błyszczący
ostromlecz błyszczący
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
Euphorbia ×pseudovirgata
Euphorbia esula × virgata
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Euphorbia virgata · wilczomlecz rózgowaty »1
ostromlecz rózgowaty
Euphorbia esula ssp. tomassiniana · Euphorbia tomassiniana · Euphorbia virgultosa · Euphorbia waldsteinii · Tithymalus tomassinianus
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24]
Euphorbia ×pseudoesula
Euphorbia esula × cyparissias
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Euphorbia cyparissias · wilczomlecz sosnka
ostromlecz sosnka
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]