takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Thelypteris palustris Schott

zachylnik błotny nerecznica błotna
Dryopteris thelypteris (L.) A.Gray
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
06.07.2008, Równina Torzymska, Jezioro Rzepinko w Boczowie; copyright © by Michał Smoczyk
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
młode liście
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Thelypteridaceae (zachylnikowate)kl 3483
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
Bylina. Kłącze długie, płożące się, liście pojedynczo, w pewnym oddaleniu od siebie.

space

Najniższe i środkowe pary listków pierwszego rzędu zbliżonej długości, dolne ponad 2cm długości; odcinki całobrzegie lub płytko ząbkowane. Ogonek zbliżony długością do blaszki.

space

występowanie

Thelypteris palustris
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Tereny podmokłe, olszyny, torfowiska, gleby żyzne, ze stagnującą wodą.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wymagania i uprawa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień lub półcień • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne
Grupa użytkowa: