takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Thelypteris palustris Schott

zachylnik błotny nerecznica błotna
Dryopteris thelypteris (L.) A.Gray
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
06.07.2008, Równina Torzymska, Jezioro Rzepinko w Boczowie; copyright © by Michał Smoczyk
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
młode liście
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)

cechy charakterystyczne

Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
Bylina. Kłącze długie, płożące się, liście pojedynczo, w pewnym oddaleniu od siebie.

space

Najniższe i środkowe pary listków pierwszego rzędu zbliżonej długości, dolne ponad 2cm długości; odcinki całobrzegie lub płytko ząbkowane. Ogonek zbliżony długością do blaszki.

space

występowanie

Thelypteris palustris
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Tereny podmokłe, olszyny, torfowiska, gleby żyzne, ze stagnującą wodą.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · paprocie

Wymagania: światło · cień lub półcień · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne