antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Corydalis lutea (L.) DC.

kokorycz żółta kokorycz złocista
Pseudofumaria lutea (L.) Med.
Corydalis lutea (kokorycz żółta)
Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski

cechy charakterystyczne

Bylina kłączowa, 10-30(40)cm wysokości.

space

Torebka 1cm długości.

space

występowanie

Corydalis lutea (kokorycz żółta)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadko uprawiana i zdziczała.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: środkowa Europa (Alpy) [czas przybycia na teren Polski: 1884r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 5-9

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·