atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord.Fagales » Fam.Juglandaceae » Juglans »

Juglans regia L. [🔉 jug·lans *]

orzech włoski
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Juglans regia (orzech włoski)
gałęź z młodymi owocami; 06.12.2003, Warszawa; copyright © by Barbara Łotocka
Juglans regia (orzech włoski)
szczyt pędu, pąki boczne i blizny liściowe
Juglans regia (orzech włoski)
pąk boczny, blizna liściowa
Juglans regia (orzech włoski)
pąk wierzchołkowy i pąki boczne
Juglans regia (orzech włoski)
kwiaty żeńskie i męskie
Juglans regia (orzech włoski)
kora
Juglans regia (orzech włoski)
kora
Juglans regia (orzech włoski)
pokrój w stanie bezlistnym
Juglans regia (orzech włoski)
kora mlodego drzewa o średnicy ok. 20 cm
Juglans regia (orzech włoski)
orzechy (pestka)
Juglans regia (orzech włoski)
rozwijające się pąki na szczycie pędu
Juglans regia (orzech włoski)
pąk boczny i poniżej charakterystyczna blizna liściowa, widoczne trzy grupy śladów wiązek przewodzących

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Juglans (orzech)kl 6668
Juglans regia (orzech włoski)
kwiatostany
Juglans regia (orzech włoski)
szczyt pędu, pąki boczne i blizny liściowe
Drzewo 10-25 m wysokości, o szerokiej koronie i niskim pniu. Kora jasno lub ciemno szara; spękana dopiero po wielu latach. Młode pędy ±nagie; ich rdzeń jasnobrązowy

Liście nieparzystopierzaste. Listków 7-9, 5-13 (18) cm długości i do 5 cm szerokości, szczytowe największe; u dojrzałych drzew całobrzegie lub nieregularnie wcinane; nagie, jedynie spodem z kępkami włosków w kątach nerwów. Młode gruczołowato punktowane, roztarte z silnym aromatycznym zapachem.

Kwiaty męskie w pojedynczych kotkach. Kwiaty żeńskie po 2-5 (20).

Owocem pestkowiec, okrywa naga. Orzech elipsoidalny do kulistego, jego skorupka płytko bruzdowana, z zaokrąglonymi występami.

Kwitnie kwiecień(maj).Drzewo 10-25 m wysokości, o szerokiej koronie i niskim pniu. Kora jasno lub ciemno szara; spękana dopiero po wielu latach. Młode pędy ±nagie; ich rdzeń jasnobrązowy

space

Kwiaty męskie w pojedynczych kotkach. Kwiaty żeńskie po 2-5 (20).

space

Kwitnie kwiecień(maj).

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
Juglans regia (orzech włoski)
pokrój w stanie bezlistnym
ekologiczne liczby wskaźnikowe Juglans regia (orzech włoski)
Drzewo często uprawiane dla jadalnych owoców — "orzechów włoskich"; ma także drewno cenione w meblarstwie. Możliwości uprawy są limitowane przez najniższe temperatury zimą (łatwo przemarza) i późne przymrozki. Uprawiany jest na glebach różnego typu poza ciężkimi i trwale podmokłymi lub bardzo lekkimi i suchymi.

Obecnie częsty i zadomowiony w całym kraju; prawdopodobnie w siedliskach synantropijnych zaczął szybko rozprzestrzeniać się stosunkowo niedawno. Być może powinien mieć status rośliny inwazyjnej.Drzewo często uprawiane dla jadalnych owoców — "orzechów włoskich"; ma także drewno cenione w meblarstwie. Możliwości uprawy są limitowane przez najniższe temperatury zimą (łatwo przemarza) i późne przymrozki. Uprawiany jest na glebach różnego typu poza ciężkimi i trwale podmokłymi lub bardzo lekkimi i suchymi.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja południowo-zachodnia, środkowa i wschodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIII/XIX w. (introdukcja), XXw.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: z niewielką liczbą osobników na jedym lub kilku stanowiskach; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 9130 — żyzne buczyny (SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion, SubAll.Galio odorati-Fagenion)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo owocowe uprawiane dla jadalnych nasion (orzechy włoskie).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, przynajmniej w zachodniej Polsce na pojedynczych stanowiskach. Zajmuje liczne nowe stanowiska.
- zalecenia: Ograniczenie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20031206.2.bl - Juglans regia (orzech włoski); Warszawa
031206-2
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa/ #9
znalezisko 20040508.1.mo - Juglans regia (orzech włoski); Poznań, Las Marceliński
040508-1
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, Las Marceliński/ #4
znalezisko 20050300.4.bl - Juglans regia (orzech włoski)
050300-4
leg. Barbara Łotocka #7
znalezisko 20060510.1.bl - Juglans regia (orzech włoski)
060510-1
leg. Barbara Łotocka #10

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Juglans regia (orzech włoski)
🌱
W praktyce zielarskiej (nie ma w farmakopei) stosowany jest Juglandis folium (listek orzecha włoskiego). Odwary są stosowane w nieżytach żołądka i jelit oraz do pielęgnacji skóry.W praktyce zielarskiej (nie ma w farmakopei) stosowany jest Juglandis folium (listek orzecha włoskiego). Odwary są stosowane w nieżytach żołądka i jelit oraz do pielęgnacji skóry.

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin