Juglans regia (orzech włoski)
gałęź z młodymi owocami
Juglans regia (orzech włoski)
szczyt pędu, pąki boczne i blizny liściowe
Juglans regia (orzech włoski)
pąk boczny, blizna liściowa
Juglans regia (orzech włoski)
pąk wierzchołkowy i pąki boczne
Juglans regia (orzech włoski)
kwiaty żeńskie i męskie
Juglans regia (orzech włoski)
kora
Juglans regia (orzech włoski)
kora
Juglans regia (orzech włoski)
pokrój w stanie bezlistnym
Juglans regia (orzech włoski)
kora mlodego drzewa o średnicy ok. 20 cm
Juglans regia (orzech włoski)
orzechy (pestka)
Juglans regia (orzech włoski)
rozwijające się pąki na szczycie pędu
Juglans regia (orzech włoski)
pąk boczny i poniżej charakterystyczna blizna liściowa, widoczne trzy grupy śladów wiązek przewodzących

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Juglans (orzech)kl 6668
Juglans regia (orzech włoski)
kwiatostany
Juglans regia (orzech włoski)
szczyt pędu, pąki boczne i blizny liściowe
Drzewo 10-25m wysokości, o szerokiej koronie i niskim pniu. Kora jasno lub ciemno szara; spękana dopiero po wielu latach. Młode pędy ±nagie; ich rdzeń jasnobrązowy

space

Kwiaty męskie w pojedynczych kotkach. Kwiaty żeńskie po 2-5(20).

space

Kwitnie kwiecień(maj).

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Juglans regia (orzech włoski)
Juglans regia (orzech włoski)
pokrój w stanie bezlistnym
ekologiczne liczby wskaźnikowe Juglans regia (orzech włoski)
Drzewo często uprawiane dla jadalnych owoców — "orzechów włoskich"; ma także drewno cenione w meblarstwie. Możliwości uprawy są limitowane przez najniższe temperatury zimą (łatwo przemarza) i późne przymrozki. Uprawiany jest na glebach różnego typu poza ciężkimi i trwale podmokłymi lub bardzo lekkimi i suchymi.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny regionalnie
• kenofit
• Pochodzenie: Azja południowo-zachodnia, środkowa i wschodnia
• Czas przybycia na teren Polski: XVIII/XIX w. (introdukcja), XXw.
Kategoria inwazyjności: II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
• Zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
• Zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
• Populacje: z niewielką liczbą osobników na jedym lub kilku stanowiskach
• Dynamika: szybko zwiększa liczbę stanowisk
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 9130 — żyzne buczyny (SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion, SubAll.Galio odorati-Fagenion)

• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo owocowe uprawiane dla jadalnych nasion (orzechy włoskie).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, przynajmniej w zachodniej Polsce na pojedynczych stanowiskach. Zajmuje liczne nowe stanowiska.
- zalecenia: Ograniczenie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

#9
bl.031206-2
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa/
#4
mo.040508-1
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, Las Marceliński/
#7
bl.050300-4
leg. Barbara Łotocka
#10
bl.060510-1
leg. Barbara Łotocka

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Juglans regia (orzech włoski)
🌱
W praktyce zielarskiej (nie ma w farmakopei) stosowany jest Juglandis folium (listek orzecha włoskiego). Odwary są stosowane w nieżytach żołądka i jelit oraz do pielęgnacji skóry.

wymagania i uprawa

🌱 🌸

odmiany uprawne (#3) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Aufhauser Baden’ — miąższ orzechów czerwony
‘Lacinata’
‘Leopold’ — listki silnie, strzępiasto porozcinane
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji