atlas-roslin.pl

Corydalis pumila (Host) Rchb. [🔉 ko·ri·da·lis p·mi·la]

kokorycz drobna, kokorycz skąpokwiatowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
młode owoce
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
młode owoce, przysadki, pokrój
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
młode owoce

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Corydalis (kokorycz)kl 1467
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Wczesnowiosenna bylina bulwowa. Łodyga 6-20(25)cm wysokości, w nasadzie z łuskowatym liściem, z jego kąta często wyrasta dodatkowa łodyga płonna lub kwiatowa. Bulwa drobna, pełna, w najniższym miejscu z pęczkiem korzeni.

space

Kwitnienie marzec-kwiecień.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.163 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Wilgotne i żyzne lasy liściaste, zarośla.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#12
bg.060424-1
leg. Błażej Gierczyk
/ok. Szczecina/
#7
bg.080418-3
leg. Błażej Gierczyk
/Wilcza k. Jarocina/
#4
kswit.120411-1
leg. Konrad Świtalski
/Pinka k. Średmu/
#1
kswit.16
leg. Konrad Świtalski
/Pinka, Wielkopolska/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Corydalis pumila (Host) Rchb. [🔉 ko·ri·da·lis p·mi·la](pl) kokorycz drobna · kokorycz skąpokwiatowa
pmilus, -a, -um; pmiliō, -ōnis (lat., adj.)
karłowaty, mały, drobny (w stosunku do innych porównywanych); rzeczownik pumilio - karzeł
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.498 [71.1]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.114 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.177 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.174 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.78 [9]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1028 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.62 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.304 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.194 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji