atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.163)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Corydalis pumila (Host) Rchb. [🔉 ko·ri·da·lis p·mi·la]

kokorycz drobna, kokorycz skąpokwiatowa
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
24.04.2006, ok. Szczecina; copyright © by Błażej Gierczyk
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
młode owoce
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
młode owoce, przysadki, pokrój
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
młode owoce

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Corydalis (kokorycz)kl 1467
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Wczesnowiosenna bylina bulwowa. Łodyga 6 – 20 (25) cm wysokości, w nasadzie z łuskowatym liściem, z jego kąta często wyrasta dodatkowa łodyga płonna lub kwiatowa. Bulwa drobna, pełna, w najniższym miejscu z pęczkiem korzeni.

space

Kwitnienie marzec – kwiecień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.163 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Wilgotne i żyzne lasy liściaste, zarośla.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060424.1.bg - Corydalis pumila (kokorycz drobna); ok. Szczecina
060424-1
leg. Błażej Gierczyk
/ok. Szczecina/ #12
znalezisko 20080418.3.bg - Corydalis pumila (kokorycz drobna); Wilcza k. Jarocina
080418-3
leg. Błażej Gierczyk
/Wilcza k. Jarocina/ #7
znalezisko 20120411.1.kswit - Corydalis pumila (kokorycz drobna); Pinka k. Średmu
120411-1
leg. Konrad Świtalski
/Pinka k. Średmu/ #4
znalezisko 00010000.16.kswit - Corydalis pumila (kokorycz drobna); Pinka, Wielkopolska
16
leg. Konrad Świtalski
/Pinka, Wielkopolska/ #1

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Corydalis pumila (Host) Rchb. [🔉 ko·ri·da·lis p·mi·la](pl) kokorycz drobna · kokorycz skąpokwiatowa
(lat.) pmilus, -a, -um; pmiliō, -ōnis adj.
karłowaty, mały, drobny (w stosunku do innych porównywanych); rzeczownik pumilio - karzeł