atlas-roslin.pl

Vicia tenuifolia Roth [🔉 wi·ci·a *]

wyka długożagielkowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vicia tenuifolia
Vicia tenuifolia (wyka długożagielkowa)
Vicia tenuifolia (wyka długożagielkowa)
Vicia tenuifolia (wyka długożagielkowa)
XL
Vicia tenuifolia (wyka długożagielkowa)
XL

cechy charakterystyczne

Byliny. Pędy wzniesione, podnoszące się lub pnące się, 60-150cm długości. Łodygi grube, sztywne, 4-kanciaste lub wąsko oskrzydlone, nagie lub wyłysiałe, rozgałęzione.

space

Grona (12)20-30-kwiatowe, dłuższe od liścia wspierającego. Kwiaty o słabym ale wyraźnym zapachu. Blaszka żagielka szersza od paznokcia i (1.5)2× dłuższa od niego; jasnoniebieska do jasnoniebiesko purpurowej.

Strąki 20-35mm długości i 5-8mm szerokości, łupiny grube i sztywne, ich wnętrze z gąbczastą tkanką oddzielającą nasiona. Nasiona ok. 4mm średnicy, znaczek zajmuje 1/4-1/5 obwodu nasiona. Okres kwitnienia wyraźnie odgraniczony od dojrzewania nasion — kwiaty i dojrzałe strąki nie występują równocześnie na tej samej roślinie.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Vicia tenuifolia (wyka długożagielkowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Vicia tenuifolia (wyka długożagielkowa)
Suche skraje lasów, zarośla, murawy kserotermiczne, zbocza, w miejscach bez zwartej roślinności. Preferuje gleby ciężkie, zasadowe, suche, ciepłe, miejsca nasłonecznione.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#3
bg.060607-3
leg. Błażej Gierczyk
/między Kadzewem a Mełpinem k. Dolska, pobocze drogi/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.398 [71.4]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.154 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.457 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.268 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.318 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.319 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1948 — Flora URSS. T.13 Leguminosae 3 p.440 [85.13]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.131 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.372 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji