atlas-roslin.pl

Pyrola minor L. [🔉 pi·ro·la *]

gruszyczka mniejsza
Pirola minor nom. inv.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pyrola minor
Pyrola minor
Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Pyrola minor
Pyrola minor
Pyrola minor
Pyrola minor
Pyrola minor
Pyrola minor
Pyrola minor
Pyrola minor
Pyrola minor
cechy diagnostyczne w kluczu:Pyrola (gruszyczka)kl 1819

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.273 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie - Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Częsta. Bory i kwaśne lasy liściaste.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Pyrola (gruszyczka)kl 1819

wybrane okazy · selected collections

#2
konrad_kaczmarek.190727-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki, gmina Bodrzechów, rezerwat Krzemionki Opatowskie/
/dojrzały owocostan w trakcie r.../
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.508 [71.2]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.80 [16.10]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.56+55i [86.5]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.10 [85.18]
 • Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.235 [105]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.347 [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.476 [3]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.317 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.190 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.212 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.3 [150.3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji