atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Carex ovalis Good. [🔉 ka·reks ō·v·lis]

turzyca zajęcza
Carex leporina L.
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
27.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Pęcherzyki wklęsło-wypukłe, spłaszczone, 4 – 5 mm długości, oskrzydlone prawie od nasady (skrzydełko do 0.3 mm szerokości). Owoce dwa razy krótszy i węższy od pęcherzyka.

Kwiatostan 2 – 4 cm długości, z 4 – 6 zbliżonych do siebie, brązowawych, kłosków, z przylegającymi dojrzałymi pęcherzykami.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Częsta. Tereny piaszczyste, torfiaste, zręby, murawy.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030627.60.03 - Carex ovalis (turzyca zajęcza); Zdbice, k. Wałcza
030627-60
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #13
znalezisko 20070531.2.bg - Carex ovalis (turzyca zajęcza); Beskid Śląski, przełęcz między Małą a Wielką Czantorią
070531-2
leg. Błażej Gierczyk
/Beskid Śląski, przełęcz między Małą a Wielką Czantorią/ #4
znalezisko 00010000.08_2_5.jmak - Carex ovalis (turzyca zajęcza); ok. Łeby
08_2_5
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/ #5
znalezisko 00010000.10_2_23.jmak - Carex ovalis (turzyca zajęcza); Bad Schüssenried, Niemcy
10_2_23
leg. Jarosław Makowski
/Bad Schüssenried, Niemcy/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Carex ovalis Good. [🔉 ka·reks ō·v·lis]Carex leporina L. [🔉 ka·reks *](pl) turzyca zajęcza
(lat.) ōvtus, -a, -um; ovalis, -is, -e adj.
jajowaty (o kształcie) tj. najszerszy poniżej środka, czasem (mylnie) utożsamiany z kształtem owalnym tj. eliptycznym; mlat. ovalis; od lat. ovum, -i (n) jajko; nie można zakładać, że dawni botanicy precyzyjnie rozróżnianiali pojęcia (ovatus i ovalis=ellipticus tj. jajowaty i eliptyczny) co widać chociażby w polskich tłumaczeniach epitetów gatunków