Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Pęcherzyki wklęsło-wypukłe, spłaszczone, 4-5mm długości, oskrzydlone prawie od nasady (skrzydełko do 0.3mm szerokości). Owoc dwa razy krótszy i węższy od pęcherzyka.

Kwiatostan 2-4cm długości, z 4-6 zbliżonych do siebie, brązowawych, kłosków, z przylegającymi dojrzałymi pęcherzykami.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Carex ovalis (turzyca zajęcza)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex ovalis (turzyca zajęcza)
Częsta. Tereny piaszczyste, torfiaste, zręby, murawy.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#13
03 06 27 - 60
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/
#4
bg.070531-2
leg. Błażej Gierczyk
/Beskid Śląski, przełęcz między Małą a Wielką Czantorią/
#5
jmak.08_2_5
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/
#3
jmak.10_2_23
leg. Jarosław Makowski
/Bad Schüssenried, Niemcy/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Carex ovalis Good. [🔉 ka·reks ō·v·lis]Carex leporina L. [🔉 ka·reks *](pl) turzyca zajęcza
ōvtus, -a, -um; ovalis, -is, -e (lat., adj.)
jajowaty (o kształcie) tj. najszerszy poniżej środka, czasem (mylnie) utożsamiany z kształtem owalnym tj. eliptycznym; mlat. ovalis; od lat. ovum, -i (n) jajko; nie można zakładać, że dawni botanicy precyzyjnie rozróżnianiali pojęcia (ovatus i ovalis=ellipticus tj. jajowaty i eliptyczny) co widać chociażby w polskich tłumaczeniach epitetów gatunków
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.848 [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.621 [15]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.612 [9]
  • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.213 [86.2]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.659 [11]
  • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.299 [17]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.300 [150.5]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.845 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji