atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica anagallis-aquatica L.

przetacznik bobownik
Veronica anagallis L.