atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Stachys annua (L.) L.

czyściec roczny
Stachys Stachys Stachys StachysStachysczyściec górski (Stachys alpina)czyściec polny (Stachys arvensis)
Stachys annua
31.08.2008, pole, Wyż. Miechowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Stachys annua
Stachys annua
Stachys annua
Stachys annua
Stachys annua (czyściec roczny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Stachys (czyściec)kl 5316

występowanie

Stachys annua
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsty, miejscami zawleczony. Pola, przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych