atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.332); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Orchis pallens L. [🔉or·chis *]

storczyk blady
Orchis pallens (storczyk blady)
osobnik; kwitnąca roślina widziana z boku i z góry; widoczne ulistnienie; 24.04.2010, Miechów; Kalina-Lisiniec [obszar Natura 2000 PLH120007]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Orchis pallens (storczyk blady)
kwiatostan
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
kwiat; kwiat widziany z boku i z góry; widoczna warżka
Orchis pallens (storczyk blady)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany od przodu
Orchis pallens (storczyk blady)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany z góry; widoczna warżka i ostroga
Orchis pallens (storczyk blady)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany z boku i od dołu; widoczna warżka, ostroga, zalążnia i liściokształtna przysadka

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchis (storczyk)kl 6524
Orchis pallens (storczyk blady)
kwiat
Kwiaty i przysadki jasnożółte. Warżka płaska o nieco wklęsłych łatkach bocznych.

Liście w nasadzie bez cętek i bez plam; równowąsko-lancetowate.

W pełni rozwinięty kwiatostan krótki, jajowaty do jajowato-walcowatego, luźny.

Przysadki 3 – 5-nerwowe, najniższe z nerwami poprzecznymi.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.332 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Orchis pallens (storczyk blady)
zbiorowisko; kwitnące osobniki w kserotermicznej murawie na podłożu gipsowym
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Orchis pallens (storczyk blady)
Głównie w górach, w lasach bukowych i sosnowych, na ich obrzeżach, polanach, w zaroślach, na glebach nawapiennych, żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060512.1.pb - Orchis pallens (storczyk blady); buczyna; okolice  Brennej
060512-1
leg. Przemysław Baraniecki
/buczyna; okolice Brennej/ #5
znalezisko 00010000.OrPa.kbb - Orchis pallens (storczyk blady)
OrPa
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #7
znalezisko 20040417.3.am; Dzięgielów
040417-3
leg. Antoni Mielnikow
/Dzięgielów/ #2
znalezisko 19950506.1.am; Okolice Cieszyna
950506-1
leg. Antoni Mielnikow
/Okolice Cieszyna/ #1
znalezisko 20100424.1.wm - Orchis pallens (storczyk blady); Miechów; Kalina-Lisiniec [obszar Natura 2000 PLH120007]
100424-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Miechów; Kalina-Lisiniec [obszar Natura 2000 PLH120007]/ #16