atlas-roslin.pl

Juncus articulatus L. em. K. Richt. [🔉 jun·kus *]

sit członowaty, sit lśniący
Juncus lampocarpus Ehrh. [🔉 jun·kus *] · Juncus lamprocarpus Ehrh. [🔉 jun·kus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Juncus articulatus (sit członowaty)
16.07.2008, użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Juncus articulatus
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus

opis

Sit członowaty (Juncus articulatus) jest zmiennym gatunkiem i wyróżnianie opisanych poniżej podgatunków jest dość problematyczne.
Wieloletnia bylina o krótkich, czołgających się kłączach.

Łodyga (10) 15-60 (70-100) cm wysokości, zwykle podnosząca się.

Liście łodygowe 2-4, silnie bocznie spłaszczone, w przekroju poprzecznym owalne; blaszka, co kilka mm z poprzeczną przegrodą (szczególnie wyraźnie widoczne jest to po wysuszeniu; stąd też epitet gatunkowy). Uszka pochwy liściowej długie, skórzaste.

Wszystkie listki okwiatu ostre, wewnętrzne z szerokim, bezbarwnym obrzeżeniem.

Kwiatostan ±silnie rozpierzchły (rozrzutka), u podgatunku typowego luźny, licznogłówkowy, w główce po 5-15 (30) kwiatów; podsadka krótsza od kwiatostanu.

Kwiaty 2.5-3 mm długości. Listki okwiatu ostre, jednakowej długości, brunatne, (2) 2.5-3.5 (4) mm długości. Pręcików sześć. Słupek jeden z trójdzielnym nitkowatym znamieniem.

Kwitnienie od czerwca do września.

Owocem torebka jajowata, z nielicznymi nasionami, często tylko z jednym cytrynowatym nasieniem. Dojrzała torebka wyraźnie dłuższa od listków okwiatu, stopniowo zwężająca się w wyraźny dzióbek, ciemnobrunatna, połyskująca.Wieloletnia bylina o krótkich, czołgających się kłączach.

space

Liście łodygowe 2-4, silnie bocznie spłaszczone, w przekroju poprzecznym owalne; blaszka, co kilka mm z poprzeczną przegrodą (szczególnie wyraźnie widoczne jest to po wysuszeniu; stąd też epitet gatunkowy). Uszka pochwy liściowej długie, skórzaste.

space

Kwiatostan ±silnie rozpierzchły (rozrzutka), u podgatunku typowego luźny, licznogłówkowy, w główce po 5-15 (30) kwiatów; podsadka krótsza od kwiatostanu.

space

Kwitnienie od czerwca do września.

Owocem torebka jajowata, z nielicznymi nasionami, często tylko z jednym cytrynowatym nasieniem. Dojrzała torebka wyraźnie dłuższa od listków okwiatu, stopniowo zwężająca się w wyraźny dzióbek, ciemnobrunatna, połyskująca.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Juncus articulatus (sit członowaty)
Pospolity aż po wyższe położenia górskie. Brzegi wód, mokradła, wilgotne pola i łąki, miejsca podmokłe, tereny ruderalne, pobocza dróg.Pospolity aż po wyższe położenia górskie. Brzegi wód, mokradła, wilgotne pola i łąki, miejsca podmokłe, tereny ruderalne, pobocza dróg.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Juncus articulatus ssp. litoralis · sit członowaty nadbrzeżny

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście).[491]
Liście tępe, mięsiste; łodyga krótka, 20-30 cm wysokości, prosto wzniesiona.

Kwiatostan jest zbity, z nielicznymi, 4-6-kwiatowymi, czerwonobrązowymi główkami; torebka czarna, wąska, dłuższa od listków okwiatu. Listki okwiatu do 3.5 mm długości.

Podgatunek ten występuje w zagłębieniach śródwydmowych nad morzem.Liście tępe, mięsiste; łodyga krótka, 20-30 cm wysokości, prosto wzniesiona.

space

Podgatunek ten występuje w zagłębieniach śródwydmowych nad morzem.

Główki kwiatowe 10-14 mm szerokości — prawie dwukrotnie większe od formy typowej, kuliste, nieliczne, znacznie oddalone od siebie; kwiaty są większe 3-4 mm długości.

Łodyga silna, bardziej sztywna, wzniesiona i wyższa — 40-60 cm wysokości.

Podgatunek ten prawdopodobnie do spotkania na torfowiskach i wrzosowiskach zachodniej Polski.Główki kwiatowe 10-14 mm szerokości — prawie dwukrotnie większe od formy typowej, kuliste, nieliczne, znacznie oddalone od siebie; kwiaty są większe 3-4 mm długości.

space

Podgatunek ten prawdopodobnie do spotkania na torfowiskach i wrzosowiskach zachodniej Polski.

Juncus articulatus ssp. articulatus · sit członowaty typowy

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście).[491]
Podgatunek typowy jest spotykany najczęściej.

Liście ostre; łodyga ±podnosząca się i ±wiotka, 20-60 cm wysokości.

Kwiatostan zwykle z odstającymi, wielogłówkowymi gałązkami; główki 4-8-kwiatowe; owoc torebka piramidalna, brązowa do (rzadko) czarnej, ±długości listków okwiatu, te czerwonobrunatne lub kasztanowobrunatne, rzadko zielonkawe lub blade.Podgatunek typowy jest spotykany najczęściej.

space

Kwiatostan zwykle z odstającymi, wielogłówkowymi gałązkami; główki 4-8-kwiatowe; owoc torebka piramidalna, brązowa do (rzadko) czarnej, ±długości listków okwiatu, te czerwonobrunatne lub kasztanowobrunatne, rzadko zielonkawe lub blade.

oznaczanie

Dojrzałe torebki podobnych gatunków — situ czarnego (Juncus atratus) i situ ostrokwiatowego (Juncus acutiflorus) mają długość zbliżoną do listków okwiatu (także ostro zakończonych), podczas gdy torebka situ członowanego (Juncus articulatus) zdecydowanie wystaje ponad listki okwiatu.

Listki okwiatu u situ tępokwiatowego (Juncus subnodulosus) i situ alpejskiego (Juncus alpinus) są tępo zakończone.Dojrzałe torebki podobnych gatunków — situ czarnego (Juncus atratus) i situ ostrokwiatowego (Juncus acutiflorus) mają długość zbliżoną do listków okwiatu (także ostro zakończonych), podczas gdy torebka situ członowanego (Juncus articulatus) zdecydowanie wystaje ponad listki okwiatu.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080716.1.pkob - Juncus articulatus (sit członowaty); użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie
080716-1
leg. Piotr Kobierski
/użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie/ #8
znalezisko 00010000.08_3h.jmak; Łeba, wydmy
08_3h
leg. Jarosław Makowski
/Łeba, wydmy/ #7
znalezisko 20110711.3.pkob; ok. Górzyna, woj. lubuskie
110711-3
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #1

ten gatunek tworzy mieszańca z: