atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Juncus articulatus L. em. K. Richt. [🔉 jun·kus *]

sit członowaty, sit lśniący
Juncus lampocarpus Ehrh. · Juncus lamprocarpus Ehrh.
Juncus articulatus (sit członowaty)
16.07.2008, użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Juncus articulatus
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus
Juncus articulatus

opis

Sit członowaty (Juncus articulatus) jest zmiennym gatunkiem i wyróżnianie opisanych poniżej podgatunków jest dość problematyczne.
Wieloletnia bylina o krótkich, czołgających się kłączach.

space

Liście łodygowe 2 – 4, silnie bocznie spłaszczone, w przekroju poprzecznym owalne; blaszka, co kilka mm z poprzeczną przegrodą (szczególnie wyraźnie widoczne jest to po wysuszeniu; stąd też epitet gatunkowy). Uszka pochwy liściowej długie, skórzaste.

space

Kwiatostan ±silnie rozpierzchły (rozrzutka), u podgatunku typowego luźny, licznogłówkowy, w główce po 5 – 15 (30) kwiatów; podsadka krótksza od kwiatostanu.

space

Kwitnienie do czerwca do września.

Owoc torebka jajowata, z nielicznymi, często tylko z jednym cytrynowatymi nasieniem. Dojrzała torebka wyraźnie dłuższa od listków okwiatu, stopniowo zwężająca się w wyraźny dzióbek, ciemnobrunatna, połyskująca.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Juncus articulatus (sit członowaty)
Pospolity aż po wyższe położenia górskie. Brzegi wód, mokradła, wilgotne pola i łąki, miejsca podmokłe, tereny ruderalne, pobocza dróg.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Juncus articulatus ssp. litoralis · sit członowaty nadbrzeżny

takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Liście tępe, mięsiste; łodyga krótka, 20 – 30 cm wysokości, prosto wzniesiona.

space

Podgatunek ten występuje w zagłębieniach śródwydmowych nad morzem.

Główki kwiatowe 10 – 14 mm szerokości — prawie dwukrotnie większe od formy typowej, kuliste, nieliczne, znacznie oddalone od siebie; kwiaty są większe 3 – 4 mm długości.

space

Podgatunek ten prawdopodobnie do spotkania na torfowiskach i wrzosowiskach zachodniej Polski.

Juncus articulatus ssp. articulatus · sit członowaty typowy

takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Podgatunek typowy jest spotykany najczęściej.

space

Kwiatostan zwykle z odstającymi, wielogłówkowymi gałązkami; główki 4 – 8-kwiatowe; owoc torebka piramidalna, brązowa do (rzadko) czarnej, ±długości listków okwiatu, te czeronobrunatne lub kasztanowobrunatne, rzadko zielonkawe lub blade.

oznaczanie

Dojrzałe torebki podobnych gatunków — sit czarny (Juncus atratus) i sit ostrokwiatowy (Juncus acutiflorus) mają długość zbliżoną do listków okwiatu (także ostro zakończonych), podczas gdy torebka sit członowaty (Juncus articulatus) zdecydowanie wystaje ponad listki okwiatu.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080716.1.pkob - Juncus articulatus (sit członowaty); użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie
080716-1
leg. Piotr Kobierski
/użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie/ #8
znalezisko 00010000.08_3h.jmak; Łeba, wydmy
08_3h
leg. Jarosław Makowski
/Łeba, wydmy/ #7
znalezisko 20110711.3.pkob; ok. Górzyna, woj. lubuskie
110711-3
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #1

mieszaniec Juncus articulatus L. em. K. Richt.

Juncus ×surrejanus
Juncus articulatus × acutiflorus
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
wystepowanie
Juncus acutiflorus · sit ostrokwiatowy
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony