Carya laciniosa
liście
Carya laciniosa
kora
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)
XL
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)
XL
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)
XL
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)
XL
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Carya (orzesznik)kl 6680
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)
Drzewo. Kora na starszych pniach łuszczy się wąskimi, długimi, pionowymi pasami.

space

Liście nieparzystopierzaste, 30-50cm długości. Listków (5)7-9, spodem trwale kutnerowato owłosionych. Osie liści utrzymują się przez zimę.

space

występowanie

Takson uprawiany. [491]
Rzadko sadzone drzewo parkowe. Na naturalnych stanowiskach rośnie w lasach łęgowych, na terenach długotrwale zalewanych.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• lokalnie zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: środkowa Ameryka Północna
• Czas przybycia na teren Polski: 1817r. (introdukcja), XXw.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

🌱 🌸
opcje Bazaru

wybrane okazy · selected collections

#7
22 08 21 - 30
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Kudypy/
#11
22 09 02 - 14
leg. Marek Snowarski
/Arboretum w Gołuchowie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. [12]
  • Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 [119.2]
  • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 [86.11]
  • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. [38]
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji