atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.248); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Fritillaria meleagris L. [🔉 fri·til·lar·i·a *]

szachownica kostkowata
Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)
04.05.2007, okolice Przemyśla; copyright © by Marek Snowarski
Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)
Fritillaria meleagris
pąk kwiatowy
Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)
Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)
pokrój
Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)
Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)
Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)
roślina na przedwiośniu

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.248 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)
Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥90%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne
wysokość: 20 – 40 cm
kwitnienie: przełom kwietnia i maja

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070504.5.07 - Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata); okolice Przemyśla
070504-5
leg. Marek Snowarski
/okolice Przemyśla/ #16
znalezisko 20050501.1.bg - Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata); rezerwat „Szachownica” we wsi Krówniki k. Przemyśla
050501-1
leg. Błażej Gierczyk
/rezerwat „Szachownica” we wsi Krówniki k. Przemyśla/ #3
znalezisko 20050425.1.js - Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata); Wleń – ogród
050425-1
leg. Jacek Soboń
/Wleń – ogród/ #3
znalezisko 20080430.1.08 - Fritillaria meleagris (szachownica kostkowata); okolice Przemyśla
080430-1
leg. Marek Snowarski
/okolice Przemyśla/ #4