atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.338); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Orchis purpurea Huds.

storczyk purpurowy
Orchis purpureus Huds.
Orchis purpurea
08.05.1999, okolice Miechowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Orchis purpurea
08.05.1999, okolice Miechowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Orchis purpurea
fragment kwiatostanu
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Orchis purpurea (storczyk purpurowy)
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Orchis purpurea

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchis (storczyk)kl 6537
Hełm z zewnątrz brązowoczerwony.

Środkowa klapa warżki rozszerza się już od nasady, szeroka i płaska, znacznie (3 – 4×) szersza od klap bocznych.

Ostroga 1/3 – 1/2 długości zalążni.

Liście podługowate do podługowato-jajowatych, na wierzchołku płaskie.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.338 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Orchis purpurea
wystepowanie
o mapie występowania
Widne, prześwietlone lasy, polany, łąki przy lasach, nasłonecznione zbocza, luźne zarośla, gleby stosunkowo suche, umiarkowanie żyzne, zasobne w węglan wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.OrPu.kbb - Orchis purpurea (storczyk purpurowy)
OrPu
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz #7

Orchis ×hybrida

Orchis militaris L. × Orchis purpurea Huds.
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Orchis ×hybrida

mieszaniec Orchis purpurea Huds.

Orchis ×hybrida
Orchis militaris L. × Orchis purpurea Huds.
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]