takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica teucrium L.

przetacznik pagórkowy
Veronica austriacum L. ssp. teucrium D. A. Webb
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
19.06.2004, pd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
XL
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
XL
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
XL

występowanie

Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty, na północy kraju rzadszy. Suche murawy i zarośla, skraje lasów.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 30-60 cm · kwitnienie: 5-7

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060616.2.bg - Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy); przydroże drogi śródpolnej na NW od Lipy, Góry Kaczawskie
bg.060616-2
leg. Błażej Gierczyk
/przydroże drogi śródpolnej na NW od Lipy, Góry Kaczawskie/ #7
znalezisko 20070608.1.and - Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy); pd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
and.070608-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/pd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska/ #1
znalezisko 20040619.1.and - Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy); pd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
and.040619-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/pd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska/ #4
znalezisko 20040605.3.am; rez. Gipsowa Góra
am.040605-3
leg. Antoni Mielnikow
/rez. Gipsowa Góra/ #2