atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.

suchotraw twardy
Sclerochloa dura P. Beauv.
Sclerochloa dura
20.05.2005, Park Narodowy "Podolskie Towtry". Jar rzeki Tarnavy niedaleko Kitajgorodu; copyright © by Stanisław Kucharzyk
Sclerochloa dura
Sclerochloa dura
XL
kwiatostan

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych