atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.

żebrowiec górski