atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Saxifraga androsacea L.

skalnica naradkowata
Saxifraga Saxifraga Saxifraga SaxifragaSaxifragaskalnica dwuletnia (Saxifraga adscendens)skalnica mchowata (Saxifraga bryoides)