atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.319); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Dactylorhiza baltica (Klinge) N. I. Orlova [🔉 dak·ti·lo·ri·za *]

kukułka bałtycka, stoplamek bałtycki, storczyk bałtycki
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. baltica (Klinge) Sengh. · Orchis baltica Klinge · Orchis latifolia L. ssp. dunensis Soó
Dactylorhiza baltica
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Dactylorhiza baltica
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Rośliny stosunkowo duże, 25 – 70 cm wysokości.

space

Kwiatostan 3 – 6 cm długości, gęsty, wielokwiatowy.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.319 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
W północnej Polsce na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie. Na mokrych łąkach, także na zasolonych łąkach nadmorskich.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_9.wsz - Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka); rez. Beka, Kaszuby
10_9
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Beka, Kaszuby/ #3
znalezisko 20110600.2.pk - Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka); Zaleś, gm. Korczew, woj. mazowieckie
110600-2
leg. Paweł Kalinowski
/Zaleś, gm. Korczew, woj. mazowieckie/ #4