atlas-roslin.pl

Dactylorhiza baltica (Klinge) N. I. Orlova [🔉 dak·ty·lo·ri·za *]

kukułka bałtycka, stoplamek bałtycki · storczyk bałtycki
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. baltica (Klinge) Sengh. [🔉 dak·ty·lo·ri·za ma·ja·lis sub·spe·ci·es *] · Orchis baltica Klinge [🔉or·chis *] · Orchis latifolia L. ssp. dunensis Soó
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Rośliny stosunkowo duże, 25-70 cm wysokości.

space

Kwiatostan 3-6 cm długości, gęsty, wielokwiatowy.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.319 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
W północnej Polsce na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie. Na mokrych łąkach, także na zasolonych łąkach nadmorskich.
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#3
wsz.10_9
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Beka, Kaszuby/
#4
pk.110600-2
leg. Paweł Kalinowski
/Zaleś, gm. Korczew, woj. mazowieckie/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Dactylorhiza baltica (Klinge) N. I. Orlova [🔉 dak·ty·lo·ri·za *]Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. baltica (Klinge) Sengh. [🔉 dak·ty·lo·ri·za ma·ja·lis sub·spe·ci·es *] · Orchis baltica Klinge [🔉 or·chis *] · Orchis latifolia L. ssp. dunensis Soó(pl) kukułka bałtycka · stoplamek bałtycki · storczyk bałtycki
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji