takson uprawiany [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Robinia viscosa Vent.

robinia lepka
Robinia viscosa
31.05.2006, Lwówek Śląski - k. poczty; copyright © by Jacek Soboń
Robinia viscosa
Robinia viscosa
liście
Robinia viscosa
Robinia viscosa
kwiatostan

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Robinia (robinia)kl 7523
Drzewo o korze na pniach płytko bruzdowanej lub gładkiej; długopędy i pędy odrostowe obłe; słabo ociernione, ciernie drobne.

Długopędy zwykle pokryte grubymi, siedzącymi, brodawkowatymi gruczołkami, rzadziej gruczołki te mniejsze i na trzoneczkach 1-2mm długich. Poza tym gruczołki ±liczne, trzoneczkowate lub/i siedzące obecnej przynajmniej w kwiatostanie. Długich włosków szczeciniastych brak.

Listków więcej jak 9-13, nie szerokoeliptyczne lub okrągławe a wydłużone, dojrzałe obustronnie przylegająco owłosione. Listki zwykle wąskojajowate, dolna skórka z papillami widocznymi już przy powiększeniu 25×.

Kwiatostany w pełni kwitnienia zwarte, krótkie (5-8cm długości). Kwiaty najczęściej ±różowe; bez zapachu. Przysadki szerokojajowate, ościsto zakończone, stosunkowo trwałe, zwykle obecne jeszcze na otwierających się kwiatostanach. Kielich krótkorurkowaty, z górną wargą ±głęboko wciętą, stąd ząbki wąskotrójkątne, zaostrzone.

Strąki gęsto pokryte gruczołkami na trzoneczkach (rzadko nagie), lepkie. Listewka na górnej stronie strąka niewyraźna, szerokości do 0.5mm.

Kwitnienie w czerwcu, często powtarzane w sierpniu.

występowanie

Ozdobne drzewo, czasem zdziczałe.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1813r. (introdukcja), XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Rzadko uprawiany krzew/drzewo ozdobne o ciekawych, różowych kwiatach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na nielicznych stanowiskach w Wielkopolsce.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w ich sąsiedztwie.

właściwości i zastosowanie

☼ Wysokość: 5 do 10 m

Kwitnienie: od maja do czerwca • Owocowanie: od sierpnia do października

Grupa użytkowa:

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1)

  • ‘R. hartwigii (R.v. var. hartwigii)’ #1 (drzewo 8-10 m, o różowych kwiatach) +chcę to +oferuję to

wymagania i uprawa

Wymagania (parametry ogrodowe):
stanowisko słoneczne
gleba przeciętnie wilgotna • znosi suszę
odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje gleby lekko kwaśne do kwaśnych
strefa mrozoodporności 6b