Robinia viscosa
31.05.2006, Lwówek Śląski - k. poczty; copyright © by Jacek Soboń
Robinia viscosa
Robinia viscosa
liście
Robinia viscosa
Robinia viscosa
kwiatostan

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Robinia (robinia)kl 7523
Drzewo o korze na pniach płytko bruzdowanej lub gładkiej; długopędy i pędy odrostowe obłe; słabo ociernione, ciernie drobne.

Długopędy zwykle pokryte grubymi, siedzącymi, brodawkowatymi gruczołkami, rzadziej gruczołki te mniejsze i na trzoneczkach 1-2mm długich. Poza tym gruczołki ±liczne, trzoneczkowate lub/i siedzące obecnej przynajmniej w kwiatostanie. Długich włosków szczeciniastych brak.

Listków więcej jak 9-13, nie szerokoeliptyczne lub okrągławe a wydłużone, dojrzałe obustronnie przylegająco owłosione. Listki zwykle wąskojajowate, dolna skórka z papillami widocznymi już przy powiększeniu 25×.

space

Kwitnienie w czerwcu, często powtarzane w sierpniu.

występowanie

Ozdobne drzewo, czasem zdziczałe.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1813r. (introdukcja), XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Rzadko uprawiany krzew/drzewo ozdobne o ciekawych, różowych kwiatach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na nielicznych stanowiskach w Wielkopolsce.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w ich sąsiedztwie.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste