takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Campanula patula L.

dzwonek rozpierzchły
na stronie — występowanie · znaleziska