atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Verbascum chaixii Vill. ssp. austriacum (Schott ex Roem. et Schult.) Hayek

dziewanna Chaixa austriacka
Verbascum austriacum Schott · Verbascum chaixii Vill. ssp. austriacum (Schott) Hayek
Verbascum Verbascum Verbascum VerbascumVerbascumdziewanna rdzawa (Verbascum blattaria)dziewanna kutnerowata (Verbascum phlomoides)
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
kwiatostan; 21.07.2007, Dolina Kobylańska, Postrzępiona Turnia; copyright © by Błażej Gierczyk
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
liść odziomkowy
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
liście łodygowe
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
kwiat
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
kwiat
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)
Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Verbascum (dziewanna)kl 175
Cała roślina owłosiona, z włoskami gwiazdkowatymi. Pęd kwiatostanowy zwykle rozgałęzony, z pęczkami kwiatów. Łodyga dołem nieco kanciasta.

Liście łodygowe nie zbiegające po łodydze. Nasada blaszki liściowej dolnych liści łodygowych krótkoklinowata.

Nitki wszystkich pręcików fioletowo owłosione.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na południu Polski. Suche murawy, skały, zarośla, skraje lasów, przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070721.3.bg - Verbascum chaixii ssp. austriacum (dziewanna Chaixa austriacka); Dolina Kobylańska, Postrzępiona Turnia
070721-3
leg. Błażej Gierczyk
/Dolina Kobylańska, Postrzępiona Turnia/ #7