Galium sylvaticum (przytulia leśna)
kwiatostan
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
zbliżenie kwiatostanu
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
liście
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
Galium sylvaticum (przytulia leśna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1578
Kłącze grube (3× grubsze od łodygi), krótkie, bez rozłogów.

space

Liście wąskoelitpyczne, w górnej połowie najszersze, z obu stron sinozielone, cienkie i delikatne. Szypułki kwiatowe przed kwitnieniem są zwisłe. Płatki korony bez kończyka.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Galium sylvaticum (przytulia leśna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galium sylvaticum (przytulia leśna)
Lasy liściaste i ich skraje.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#3
js.210622-25
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/

Galium schultesii Vest
przytulia Schultesa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
wystepowanie - Galium schultesii (przytulia Schultesa)
Podobna, częstsza na wschodzie Polski, przytulia Schultesa (Galium schultesii) ma długie, cienkie kłącze z rozłogami. Łodyga w górze pędu jest wyraźnie 4-kanciasta. Liście z wierzchu ciemnozielone, od spodu sine. Szypułki kwiatowe przed kwitnieniem nie zwisłe, ukośnie wzniesione. Płatki korony z wyraźnym kończykiem.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Galium sylvaticum L. [🔉 ga·lĭ·um sil·w·ti·kum](pl) przytulia leśna
sylvticus, -a, -um; sylvestris (-ter), -is, -e; silvticus, silvestris (lat., adj.)
leśny, występujący w lasach; także dziki, bytujący w lasach lub zaroślach - w opozycji do uprawianych; także formy silvaticus, silvestris, silvester; od lat. rzeczownika sylva, silva, -ae (f) las
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. [16.11]
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 [71.6]
 • Mowszowicz, J., 1987 — Flora letnia. [57]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) [150.4]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji