atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica alpina L.

przetacznik alpejski