atlas-roslin.pl
f
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » lamiids » Ord. Gentianales » Fam. Rubiaceae » Galium »

Galium aparine L. [🔉 ga·lĭ·um *]

przytulia czepna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galium aparine (przytulia czepna)
XL
pokrój
Galium aparine
rozłupnia
Galium aparine (przytulia czepna)
niedojrzałe owoce
Galium aparine (przytulia czepna)
haczykowate kolce na łodydze
Galium aparine
kwiaty
Galium aparine (przytulia czepna)
Galium aparine (przytulia czepna)
Galium aparine (przytulia czepna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1560
Gatunek najpewniej pochodzenia mieszańcowego, allopolyploidalny. Gatunki rodzicielskie pochodzą z kręgu przytulii fałszywej (Galium spurium).

Odznacza się bardzo dużą zmiennością, w znacznej mierze fenotypową. Dotyczy ona zwłaszcza ogólnego pokroju, wielkości rośliny, długości międzywęźli, wielkości liści oraz długości i charakteru owłosienia łodygi.

Galium aparine (przytulia czepna)
liść od góry
Galium aparine (przytulia czepna)
spód liścia
Galium aparine (przytulia czepna)
młoda rozłupnia, gęste haczykowate szczecinki
Rośliny jednoroczne. Korzenie cienkie, wrzecionowate, słabo rozgałęzione.

Łodyga wzniesiona lub podnosząca się, wśród innej roślinności także pnąca się, (8)20-150(180)cm długości, zwykle rozgałęziona, ostro 4-kanciasta; na krawędziach ze skierowanymi w dół, haczykowatymi, drobnymi kolcami, w węzłach i tuż nad nimi czasem owłosiona; międzywęźla 1-2.5× dłuższe od liści.

space

Korona biała lub biaława, 1.5-1.7(2)mm średnicy.

Owoce (2.5)2.8-5mm długości, ±kuliste; zawsze z gęstymi, grubymi włoskami haczykowatymi o bulwiastej nasadzie.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Galium aparine (przytulia czepna)
Galium aparine (przytulia czepna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galium aparine (przytulia czepna)
Pospolity gatunek o bardzo szerokiej amplitudzie ekologicznej. Jako chwast na polach, w ogrodach, sadach, na ugorach, terenach ruderalnych, w zaroślach, zakrzaczeniach, brzegach rzek i zbiorników wodnych, w lasach łęgowych.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#6 XL
02 05 18 - 1
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/
#6
bl.030707-11
leg. Barbara Łotocka
#1
bl.050820-7
leg. Barbara Łotocka
/Ursynów, łąka/
#3
jkr.100815-1
leg. Jerzy Kruk
/Ponidzie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.153 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.322 [16.11]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.529 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.365 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.464 [9]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.102+109 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.398 [11]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.35 [81]
 • Schischkin, B.K., 1958 — Flora URSS T.23 p.306 [85.23]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.264+265i+266+379+392 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.35 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.621 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji