atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Crepis conyzifolia (Gouan) Dalla Torre

pępawa wielkokwiatowa
Crepis Crepis Crepis CrepisCrepispępawa zielona (Crepis capillaris)pępawa cuchnąca (Crepis foetida ssp. foetida)