Trifolium arvense
Trifolium arvense (koniczyna polna)
główki kwiatowe przed kwitnieniem
Trifolium arvense (koniczyna polna)
przylistek i owłosienie łodygi
Trifolium arvense (koniczyna polna)
przylistek i owłosienie łodygi
Trifolium arvense (koniczyna polna)
XL
Trifolium arvense (koniczyna polna)
XL

cechy charakterystyczne

Trifolium arvense
Trifolium arvense (koniczyna polna)
główka kwiatowa
Rośliny roczne lub dwuletnie; jedwabisto, kosmato owłosione włoskami ok. 1mm długimi lub rzadziej wyłysiałe. Pędy wzniesione lub szybko podnoszące się, (5)10-30(40)cm wysokości, w różnym stopniu rozgałęzione, często czerwonawe lub czerwone.

space

Kwitnienie czerwiec-wrzesień(październik).

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Trifolium arvense (koniczyna polna)
Trifolium arvense (koniczyna polna)
młoda roślina, widok z góry
ekologiczne liczby wskaźnikowe Trifolium arvense (koniczyna polna)
Suche nasłonecznione piaski, pola, nieużytki, często wśród roślinności o niskim zwarciu. Na glebach ubogich, niewapiennych, płytkich, umiarkowanie kwaśnych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#2
sm.070502-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, okolice Rzepina/
#2
bl.010705-7
leg. Barbara Łotocka

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Trifolium arvense L. [🔉 tri·fo·li·um ar·wen·se](pl) koniczyna polna
trifolium, -ii; trifoliatus, -a, -um; trifolius, -a, -um (lat., subst., n) — rzeczownik złożony - "trójlist" - z przedrostka tri- (trzy) i -folium,-ii (liść), nazwa naukowa dla rodzaju koniczyna (Trifolium), stosowana już w starożytnej łacinie dla koniczyn i jej podobnych roślin; w epitecie gatunkowym trifolii w dopełniaczu - "koniczyny" (np. pasożytująca na niej kanianka koniczynowa (Cuscuta trifolii)); często jako przymiotnik w epitetach gatunkowych trifoliatus,-a,-um lub trifolius,-a,-um (trójlistny, trójlistkowy)
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji