atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.402); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Aster tripolium L. [🔉as·ter *]

aster solny
Aster Aster Aster AsterAsterAster laevigatusstokrotnica górska (Bellidiastrum michelii)
Aster tripolium (aster solny)
15.09.2012, Gdańsk; copyright © by Maria Zacharczuk XL
Aster tripolium (aster solny)
Aster tripolium
Aster tripolium
Aster tripolium
Aster tripolium
Aster tripolium (aster solny)
XL
Aster tripolium (aster solny)
Aster tripolium (aster solny)
Aster tripolium (aster solny)
Aster tripolium (aster solny)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Aster (aster)kl 1155

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Aster tripolium
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.402 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Aster tripolium
ekologiczne liczby wskaźnikowe Aster tripolium (aster solny)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120915.1.mzch - Aster tripolium (aster solny); Gdańsk
120915-1
leg. Maria Zacharczuk
/Gdańsk/ #9
znalezisko 20080804.2.jkr; solnisko w Kołobrzegu
080804-2
leg. Jerzy Kruk
/solnisko w Kołobrzegu/ #6
znalezisko 20080801.1.and; Norwegia
080801-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/ #1
znalezisko 20080721.1.and; Norwegia
080721-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/ #3