atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Peucedanum alsaticum L.

gorysz alzacki
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur.
Peucedanum Peucedanum Peucedanum PeucedanumPeucedanumgorysz miarz (Peucedanum ostruthium)gorysz błotny (Peucedanum palustre)
Peucedanum alsaticum
07.07.2007, Kąty II pod Zamościem; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Peucedanum alsaticum
Peucedanum alsaticum
Peucedanum alsaticum (gorysz alzacki)
XL
Peucedanum alsaticum (gorysz alzacki)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Peucedanum (gorysz)kl 5087
- pokrywy wzniesione do odstających
- szypuły baldaszków gładkie
- kwiaty bladożółte
- łodyga kanciasto bruzdowana, w górze kandelabrowato rozgałęziona, z tuniką na szyi korzeniowej

występowanie

Peucedanum alsaticum (gorysz alzacki)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, na południu Polski. Suche murawy i zbocza.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie