atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Artemisia vulgaris L

bylica pospolita
Artemisia vulgaris
31.07.2002, Juszczyn; copyright © by Antoni Mielnikow
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia campestris
pokrój i fragment systemu korzeniowego
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
koszyczki
cechy diagnostyczne w kluczu:Artemisia (bylica)kl 5835

występowanie

Artemisia campestris
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita. Miejsca ruderalne, przydroża, miedze, pola, aluwia nadrzeczne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_13_64.jmak - Artemisia vulgaris (bylica pospolita); ogr. zielny; Niemcy
10_13_64
leg. Jarosław Makowski
/ogr. zielny; Niemcy/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
W praktyce ziołoleczniczej (nie w farmakopei) stosuje się Artemisiae radix (korzeń bylicy), Artemisiae herba (ziele bylicy) w preparatach regulujących trawienie.

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne