atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.149); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Littorella uniflora (L.) Asch. [🔉 lit·to·rel·la]

brzeżyca jednokwiatowa
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
19.10.2008, użytek ekologiczny "Ruskie Stawy", gm. Brody Żarskie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
XL
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Bylina ziemno-wodna, z silnie skróconym pędem i różyczką równowąskich, szydlastych liści. Niektóre populacje tworzą w pachwinach liści cienkie nadziemne rozłogi długości kilku cm. Korzenie wiązkowe, białe (co odróżnia od podobnej z wyglądu poryblinu jeziornego (Isoetes lacustris) o brązowych korzeniach.

space

Kwiaty rozdzielnopłciowe (ale rośliny jednopienne) na pędach kwiatostanowych, krótszych od liści, wyrastających z kątów liści. Kwiaty męskie zwykle pojedynczo na pędzie, żeńskie zwykle pod dwa, prawie naprzeciwlegle.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.149 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
Rzadka, na północnym-zachodzie Polski i Ziemi Lubuskiej; wody oligotroficzne i ich brzegi, ubogie w wapń; w przejrzystych wodach do 3 m głębokości.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081019.1.pkob - Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa); użytek ekologiczny
081019-1
leg. Piotr Kobierski
/użytek ekologiczny "Ruskie Stawy", gm. Brody Żarskie, woj. lubuskie/ #15
znalezisko 20220713.5.22 - Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa); Proszów, 1,5 km NW, pow. żarski, użytek ekologiczny Ruskie Stawy (tzw. Duży Staw)
220713-5
leg. Marek Snowarski
/Proszów, 1,5 km NW, pow. żarski, użytek ekologiczny Ruskie Stawy (tzw. Duży Staw)/ #6