takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.215)

Scilla bifolia L.

cebulica dwulistna oszloch
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)
02.04.2005, okolice Raciborza; copyright © by Antoni Mielnikow
Scilla bifolia
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Scilla (cebulica)kl 8026

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.215 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080412.1.wm - Scilla bifolia (cebulica dwulistna); Tylawa; Radiów [rez. Przełom Jasiołki]
080412-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Tylawa; Radiów [rez. Przełom Jasiołki]/ #4
znalezisko 20080412.2.wm - Scilla bifolia (cebulica dwulistna); Ustrzyki Górne; Dolina potoku Rzeczyca
080412-2
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Ustrzyki Górne; Dolina potoku Rzeczyca/ #10

właściwości i zastosowanie

Wysokość: 10-25 cm

Kwitnienie: od marca do kwietnia

wymagania i uprawa

Wymagania (parametry ogrodowe):
zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne