atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Caucalis platycarpos L.

włóczydło polne
Caucalis daucoides L.
Caucalis platycarpos
28.06.2008, skraj pola na glebie gipsowej, Wola Zagojska (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
XL
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120716.1.jmak - Caucalis platycarpos (włóczydło polne); Jura Szwabska, Niemcy
120716-1
leg. Jarosław Makowski
/Jura Szwabska, Niemcy/ #11