atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.222)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth ssp. siliquosus (L.) Murb. [🔉 * ma·ri·ti·mus]

komonicznik skrzydlastostrąkowy komonica skrzydlastostrąkowa
Lotus siliquosus L.
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
06.06.2009, Niecka Nidziańska; copyright © by Jerzy Kruk
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Tetragonolobus maritimus
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
XL
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
XL
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Bylina lub roślina dwuletnia, 10 – 80 cm wysokości, o pędach pokładających się lub podnoszących się.

space

Szypuły kwiatostanów przynajmniej 2× dłuższe od liścia podpierającego. Kwiaty duże, 24 – 30 mm długości, pojedyncze lub po dwa (rzadko 3). Ząbki kielicha tak długie lub nieco krótsze od jego rurki. Korona żółta lub pomarańczowa. Szyjka słupka faliście powyginana, na szczycie zgrubiała.

space

Kwitnienie maj – lipiec.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.222 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Łąki, pastwiska, przydroża, w miejscach podmokłych, okresowo zalewanych, także zasolonych, zasobnych w azot; zwykle na ciężkich glebach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090606.2.jkr - Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy); Niecka Nidziańska
090606-2
leg. Jerzy Kruk
/Niecka Nidziańska/ #2
znalezisko 20080604.114.js - Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy); ogród botaniczny
080604-114
leg. Jacek Soboń
/ogród botaniczny/ #4
znalezisko 00010000.3.kswit - Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy); poj. Krzywińskie
3
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/ #3
znalezisko 00010000.4.kswit - Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy); ok. jez. Miedwie
4
leg. Konrad Świtalski
/ok. jez. Miedwie/ #2
znalezisko 00010000.301.jmak - Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus (komonicznik skrzydlastostrąkowy)
301
leg. Jarosław Makowski #8