atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » campanulids » Ord.Asterales » Fam.Asteraceae » Asteroideae » Erigeron »

Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. [🔉 e·ri·ge·ron *]

przymiotno węgierskie
Erigeron nanus Schur. [🔉 * na·nus]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Erigeron Erigeron Erigeron ErigeronErigeronprzymiotno alpejskie pośrednie (Erigeron alpinus ssp. intermedius)przymiotno jednokoszyczkowe (Erigeron uniflorus)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
27.07.2008, Czerwone Wierchy (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius
Erigeron alpinus ssp. intermedius
cechy diagnostyczne w kluczu:Erigeron (przymiotno)kl 8951

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.408 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: NT – bliski zagrożeniu
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080727.7.jkr - Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie); Czerwone Wierchy (Tatry)
080727-7
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/Czerwone Wierchy (Tatry)/ #4
znalezisko 20100709.7.jkr - Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie); Czerwone Wierchy (Tatry)
100709-7
leg. Jerzy Kruk
/Czerwone Wierchy (Tatry)/ #3
znalezisko 20120727.5.jkr - Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie); Czerwone Wierchy (Tatry)
120727-5
leg. Jerzy Kruk
/Czerwone Wierchy (Tatry)/
/forma o rozgałęzionej łodydze/ #4
znalezisko 20080727.8.jkr; zbocze Ciemniaka (Tatry)
080727-8
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/zbocze Ciemniaka (Tatry)/
/forma o rozgałęzionej łodydze/ #5