takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.408); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
· Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu

Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł.

przymiotno węgierskie
Erigeron nanus Schur.
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
27.07.2008, Czerwone Wierchy (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
XL
Erigeron alpinus ssp. intermedius
Erigeron alpinus ssp. intermedius
cechy diagnostyczne w kluczu:Erigeron (przymiotno)kl 8951

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.408 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080727.7.jkr - Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie); Czerwone Wierchy (Tatry)
080727-7
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/Czerwone Wierchy (Tatry)/ #4
znalezisko 20100709.7.jkr - Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie); Czerwone Wierchy (Tatry)
100709-7
leg. Jerzy Kruk
/Czerwone Wierchy (Tatry)/ #3
znalezisko 20120727.5.jkr - Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie); Czerwone Wierchy (Tatry)
120727-5
leg. Jerzy Kruk
/Czerwone Wierchy (Tatry)/
/forma o rozgałęzionej łodydze/ #4
znalezisko 20080727.8.jkr; zbocze Ciemniaka (Tatry)
080727-8
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/zbocze Ciemniaka (Tatry)/
/forma o rozgałęzionej łodydze/ #5