atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cruciata glabra (L.) Ehrend.

przytulinka wiosenna krucjata krzyżowa, przytulia wiosenna
Galium vernum Scop.