atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Cruciata glabra (L.) Ehrend. [🔉 kru·ci·a·ta *]

przytulinka wiosenna, krucjata krzyżowa, przytulia wiosenna
Galium vernum Scop.
Cruciata glabra (przytulinka wiosenna)
10.05.2010, Sine Wiry; copyright © by Jacek Soboń
Cruciata glabra
Cruciata glabra
Cruciata glabra
pokrój
cechy diagnostyczne w kluczu:Cruciata (przytulinka)kl 7757

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cruciata glabra (przytulinka wiosenna)
Dość częsta na południu kraju. Zarośla, skraje lasów, łąki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.