takson uprawiany [24]

Cydonia oblonga Mill.

pigwa pospolita
Cydonia vulgaris Pers.
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska
Cydonia oblonga (pigwa pospolita)
kwiat; 26.05.2005, wieś Bystrzyca – ogród; copyright © by Jacek Soboń
Cydonia oblonga (pigwa pospolita)
owoc
Cydonia oblonga (pigwa pospolita)
liście
Cydonia oblonga (pigwa pospolita)
pąki boczne
Cydonia oblonga (pigwa pospolita)
pąk boczny
Cydonia oblonga (pigwa pospolita)
Cydonia oblonga (pigwa pospolita)

wymagania i uprawa

Podobne (tylko) z nazwy są gatunki z rodzaju pigwowiec (Chaenomeles). Są to silnie ociernione krzewy o niedużych, silnie aromatycznych (praktycznie niejadalnych) niewielkich, kilkucentymetrowych owocach. Pigwa to nieociernione drzewko, o dużych, gruszkowatych owocach.

Grupy użytkowe: drzewa liściaste · krzewy liściaste · rośliny sadownicze

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050312.12b.js - Cydonia oblonga (pigwa pospolita); wieś Bystrzyca – ogród
js.050312-12b
leg. Jacek Soboń
/wieś Bystrzyca – ogród/ #5
znalezisko 00010000.118.jmak - Cydonia oblonga (pigwa pospolita)
jmak.118
leg. Jarosław Makowski #2