takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica longifolia L. ssp. maritimum (L.) Soó et Borsos

przetacznik długolistny
Pseudolysimachion maritimum (L.) Á. et D. Löve
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
pokrój; 07.2003, wilgotna łąka zalewowa w dolinie Odry, okolice Ścinawy; copyright © by Remigiusz Pielech
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
04.07.2004, łąki w pd.-zach. części Krakowa; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
XL
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
XL
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)

występowanie

Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Brzegi wód, wilgotne łąki i zarośla, także uprawiany.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

uwaga nomenklatoryczna

W ramach kompleksu Veronica longifolia L. agg. wyróżnić można m.in. dwa gatunki lub podgatunki. Z nich Veronica longifolia s.str. występuje od Uralu na wschód aż do Sachalina. A w zachodniej części Euroazji, m.in. na terenie Polski, występuje Veronica longifolia ssp. maritima ≡ Pseudolysimachion maritimum. Jest to takson o dużej zmienności, stąd opisywanie różnych odmian i form, bez realnego znaczenia taksonomicznego. [71.6s402] [318]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040704.1.and - Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny); łąki w pd.-zach. części Krakowa
040704-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/łąki w pd.-zach. części Krakowa/ #4
znalezisko 20110712.1.pkob - Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny); ok. Lubska, woj. lubuskie
110712-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj. lubuskie/ #7
znalezisko 20130629.1.pkob - Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny); Wzniesienia Gubińskie
130629-1
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Gubińskie/ #9
znalezisko 20030624.2.rp; zbiorowisko ziołoroślowe w okolicach Jeleniej Góry
030624-2
leg. Remigiusz Pielech
/zbiorowisko ziołoroślowe w okolicach Jeleniej Góry/ #2
znalezisko 20200711.1.kkcz - Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200711-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
🌱
wysokość: 0.8 – 1 m
kwitnienie: od czerwca do sierpnia

wymagania i uprawa

Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
forma bladokwiatowa
🌸
🔆 miejsce: ⛅ półcieniste

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

≈ odmiany i dostępność (#4/7)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #4)