atlas-roslin.pl

Gentianella amarella (L.) Börner [🔉 gen·ti·a·nel·la *]

goryczuszka gorzkawa, goryczka gorzkawa
Gentiana amarella L. [🔉 gen·ti·a·na *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gentianella amarella
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
kwiatostan
Gentianella amarella
Gentianella amarella
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
kwiatostan
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
dolna część łodygi
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
kwiatostan
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
dolna część łodygi
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
kwiat
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
kwiat - przekrój

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.186 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

↓nierasa letnio-jesienna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zwykle z ponad 4-5, do 12 międzywęźlami, ± równymi (drugie i trzecie licząc od podstawy pędu nie jest wyraźnie dłuższe od następnych), łodyga silnie rozgałęziona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  ssp. amarella
↑nie rasa wiosenno-letnia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zwykle z 2-4 (5) międzywęźlami,drugie licząc od podstawy pędu zwykle znacznie dłuższe, łodyga silnie rozgałęziona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  ssp. lingulata (C.A. Agardh.) Holub

wybrane okazy · selected collections

#7
bg.070901-1
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Kaczawskie, Nowe Rochowice/
#3
kc.080907-3
leg. Krzysztof Ciesielski
/Dolina Lejowa, Tatry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji